fbpx
Search
Close this search box.

FUGO biokaminate kasutus- ja ohutusjuhend

Toode on mõeldud kasutamiseks vaid bioetanooliga ning ei ole mõeldud ruumi soojendamiseks. Tegu on elava tulega ning toote kasutamine nõuab samasuguseid ettevaatusnõudeid nagu küünla või kamina põletamine – veendu, et lapsed ei ajaks toodet ümber, ära jäta seda ilma järelvalveta ja suhtu vastutustundlikult toote kasutamisse. Bioetanool ei ole joomiseks sobilik, hoia kork kindlalt peal ja pudel ohutus kohas.

Võta toode pakist välja ning eemalda kõik osad ning kiled, mis on vajalikud transpordiks. Veendu visuaalse vaatlusega, et toode on terve ning kasutuskõlblik. Klaas ning metall peavad olema terved, betoonis ei tohi olla mõrasid (õhumullid on betooni loomulik osa ning nende pärast muretsema ei pea). Betoonist kamina sisse aseta roostevabast terasest metallsisu, kuhu hiljem saab valada bioetanooli. Klaasist biokaminate kasutamiseks pane metallsisu põhja sisse ning aseta peale klaas.

Aseta toode tasasele pinnale ning eemale mööblist, kardinatest, lilledest ning muudest kergesti süttivatest asjadest. Täida metallanum bioetanooliga. Kui kasutad mujalt tellitud bioetanooli kui Fugo e-poest tellitut, siis lugedes toote etiketti, veendu, et toode on sobilik kasutamiseks biokaminates. Täida anum ettevaatlikult vedelikuga, nii et toode satuks vaid anumasse ning mitte toote peale ega tööpinnale. Ära vala anumat ääreni täis, jäta paar sentimeetrit ruumi suurema ohutuse tagamiseks

Kui bioetanool on lisatud anumasse võib biokamina süüdata, kasutades pikemat tikku või tulesüütajat. Bioetanool on kergesti süttiv aine ning vajab vaid hetkelist kokkupuudet tulega, et süttida.

Ära liiguta toodet, kui toode põleb. See võib põhjustada toote ümber kukkumise või bioetanooli sattumist anumast väljapoole.

Klaasist biokaminat tohib järjest põletada kaks tundi, betoonist neli tundi. Bioetanool põleb kiiremini ära, sõltuvalt mudelist 40-120 minutit. Kui etanool on otsa saanud, siis korda uuesti ettevaatlikult täitmisprotsessi ja süüta toode põlema. Enne seda protsessi soovitame igaks juhuks toodet liigutada uude kohta, et vältida ühe koha peal olemist. Toode läheb kuumaks nagu ka küünlad, kuid tänu toote all olevale vildile/jalgadele ei kahjusta see tööpinda, aga kuna tööpindasid on erinevaid, siis paneme südamele peale toote kustumist ja enne järgmist süütamist natuke toodet liigutada, et olla veelgi kindlam ohutus kasutamises.

Peale toote kasutamist jäta toode jahtuma. Kui soovid kustutada toote enne bioetanooli anumast otsa saamist, siis kasuta selleks kas kaasasolevat metallist tulesummutajat (pole kaasas väikestel betoonist biokaminatel) või aseta hetkeks toote peale mõni tugevamast metallist või keraamiline alus, näiteks taldrik või pann ning toode kustub hetkega. Pane tähele, et bioetanool on aurustuv toode ning toote jätmisel anumasse värske õhu kätte see aurustub. Aurustumisprotsess on väike ning tekkivad aurud pole ohtlikud.

FUGO biokaminaid on nii betoonist kui ka klaasi- ja metallikombinatsiooni. Ära puhasta toote pinda enne kui see pole täielikult maha jahtunud. Toode ei vaja puhastust peale iga kasutuskorda vaid ainult määrdumise korral. Vähesel määral võib metallanuma sisse tekkida tahma. Kui see tekib, siis puhasta metallanum vee all või lapiga.

Betoonist kaminaid pole soovitatav puhastada ei vee ega ka puhastusvahenditega, sest see võib rikkuda betooni pinda. Betoon on üpris kapriisne materjal ja tema puhastamine võib tekitada kahju väljanägemises. Soovitame toodet tolmust ja kergemast mustusest puhastada kuiva lapiga.

Klaasi- ja metallkombinatsiooni tooteid võib puhastada vee ja erinevate puhastusvahenditega, kuid vältida tuleb erinevaid käsnasid ja puhastusharju mis võivad kahjustada nii klaasi kui ka metalli.

Betoonist biopõletid koosnevad betoonist raamist ning metallist kütusemahutist. Klaasi- ja metallikombinatsiooniga tooted koosnevad metallosast, klaasist ning kütusemahutist. Osadel toodetel on kaasas ka tulesummutaja. Bioetanool ei kuulu komplekti.

Loodame, et leidsid aega juhendi läbi lugemiseks ning kui Sul tekkis küsimusi, siis võta meiega julgelt ühendust.

[]